Wat is overgewicht?

Overgewicht betekent dat je meer weegt dan goed is voor je gezondheid. De twee kenmerken hiervan zijn een te grote vetvoorraad en een te hoog lichaamsgewicht in verhouding tot de lichaamslengte. Overgewicht vergroot de risico’s op¬†ziekte, zoals; diabetes, hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk, kanker, maar ook; spataderen, galstenen, jicht, gewrichtsklachten en ademhalingsproblemen.

Meten van overgewicht

Er zijn meerdere mogelijkheden om een overgewicht te meten maar wij beperken ons tot twee hiervan.

De Body Mass Index (BMI)

Bij deze methode wordt het lichaamsgewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat.
BMI = gewicht : lengte x lengte (Of klik hier en laat het berekenen)
Daarbij worden de volgende waarden gehanteerd.
< 18,5 = ondergewicht
18,5-25 = gezond gewicht
25-30 = overgewicht
> 30 = ernstig overgewicht

De middelomtrekbepaling

De hoeveelheid buikvet is bepalend voor het risico op ziekte ten gevolge van overgewicht.
Hierdoor is het een betere maat voor de ernst voor overgewicht.

Om deze methode uit te voeren moet u de volgende twee stappen uitvoeren:

1. Meet de middelomtrek tussen de onderkant van het onderste rib en de bovenkant van het bekken met een meetlint.

2. Adem uit en lees jou middelomtrek af.

Een middelomtrek voor mannen kleiner dan 94 cm en voor vrouwen kleiner dan 80 cm betekent een goede vetverdeling.
Een middelomtrek voor mannen tot 102 cm en voor vrouwen tot 88 cm betekent dat men mogelijk te zwaar is.
Een middelomtrek voor mannen boven de 102 cm en voor vrouwen boven de 88 cm, wijst op een ongunstige vetverdeling, met alle risico’s van dien.