Gewicht

Gewicht

Wat is overgewicht

De twee kenmerken van overgewicht zijn een te grote vetvoorraad en een te hoog lichaamsgewicht in verhouding tot de lichaamslengte.

Meten van overgewicht

Er zijn meerdere mogelijkheden om dat te meten. We beperken ons tot twee daarvan.

De Body Mass Index (BMI)

Bij deze methode wordt het lichaamsgewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat.
BMI = gewicht : lengte x lengte
Daarbij worden de volgende waarden gehanteerd.
< 18,5 = ondergewicht
18,5-25 = gezond gewicht
25-30 = overgewicht
> 30 = ernstig overgewicht

De middelomtrekbepaling

De hoeveelheid buikvet is bepalend voor het risico op ziekte ten gevolge van overgewicht.
Hierdoor is het een betere maat voor de ernst voor overgewicht.

Een middelomtrek voor mannen kleiner dan 94 cm en voor vrouwen kleiner dan 80 cm betekent een goede vetverdeling.
Een middelomtrek voor mannen tot 102 cm en voor vrouwen tot 88 cm betekent dat men mogelijk te zwaar is.
Een middelomtrek voor mannen boven de 102 cm en voor vrouwen boven de 88 cm, wijst op een ongunstige vetverdeling, met alle risico’s op ziekte, zoals diabetes, hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk, kanker, maar ook spataderen, galstenen, jicht, gewrichtsklachten en ademhalingsproblemen.


Ard
Ard

Comments are closed.